FTT Logo

Zásady zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

Společnost FT Technologies services s.r.o. se sídlem Chválkovická 151/82, 779 00 Olomouc (IČO: 07695411, zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2786) poskytuje službu FTT Virtuální Parkovací Automat (dále jen FTT VPA) na webových stránkách parking.fttech.org. V této souvislosti zpracovává osobní údaje a je tedy správcem osobních údajů.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen GDPR).

1. Zpracování osobních údajů

1.1. Zpracování osobních údajů v případě užití námi poskytované služby FTT VPA

Pro Vaše řádné užití námi poskytované služby FTT VPA je nezbytné nám poskytnout tyto osobní údaje:
e-mailová adresa a registrační značka vozidla, ke kterému se služba vztahuje.

Z jakého důvodu?

Uvedené osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom mohli řádně a bezchybně poskytovat naši službu FTT VPA. Tyto osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona, zejména pro účetní a daňové účely, apod.

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění námi poskytované služby FTT VPA a poté deset let od posledního poskytnutí této služby.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění námi poskytované služby FTT VPA a poté deset let od posledního poskytnutí této služby.

1.2. Zpracování osobních údajů v případě použití reklamačního formuláře

Pokud reklamujete námi poskytovanou službu FTT VPA, budeme pracovat s Vašimi osobními údaji, které nám sdělíte, zejména prostřednictvím reklamačního formuláře. Těmito osobními údaji jsou: jméno, příjmení a kontaktní údaje v podobě e-mailové adresy a telefonního čísla.

Z jakého důvodu?

Prostřednictvím Vámi sdělených kontaktních údajů Vás zkontaktujeme při řešení reklamace poskytované služby FTT VPA z důvodu případného upřesnění informací souvisejících s reklamací, dalšího postupu apod.

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění řešení reklamace poskytované služby FTT VPA a poté deset let od jejího ukončení.

2. Přístup k osobním údajům

K osobním údajům máme přístup pouze my, jakožto správci osobních údajů, za účelem poskytnutí námi provozované služby FTT VPA. Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

3. Co byste dál měli vědět

Společnost FT Technologies services s.r.o. nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů a nedochází v ní k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

4. Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies: nezbytné cookies. Jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Používané soubory cookies:

Technický název Účel a popis cookies Doba trvání
favouritePlates Slouží k uložení oblíbených RZ na webové stránce. 1000 dní
usedPlate Slouží k uložení použité RZ na webové stránce. 1000 dní
usedEmail Slouží k uložení použitého Emailu na webové stránce. 1000 dní
usedTown Slouží k uložení použitého města na webové stránce. 1000 dní
usedZone Slouží k uložení použité zóny na webové stránce. 1000 dní
userID Slouží k uložení identifikace zařízení uživatele. 1000 dní
cookieConsent Slouží k uložení informace jestli uživatel povolil cookies. 1000 dní

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookies liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

5. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR Vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování. Můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se obrátit se svými nároky na soud.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 1. 6. 2023.